Yritysten välisen yhteistyön nousu

Yritysten välisen yhteistyön nousu

Yritykset ovat ulkoistuksiin siirtyessään jo oppineet, että kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata itse.  Nyt alihankinnan rinnalle on kasvamassa malleja, joissa osapuolten suhde on tilaaja-tuottaja -asetelmaa tasavertaisempi. Esimerkiksi konepajayhtiö ja IoT-ratkaisukehittäjä täydentävät toisiaan ja saavuttavat yhteensopivat tavoitteet. Yhteistyöllä on selkeä tarkoitus, tietty ratkaistava ongelma. Kyse ei...