Kumppanuuksien palvelumuotoilu

Kumppanuuksia ja palvelumuotoilua

Palvelumuotoilu tuo asiakaslähtöisen tulokulman asian kuin asian kehittämiseen. Niin myös kumppanuuksia ja sillanrakentajapalveluita voi jäsentää palvelumuotoilun menetelmillä.

Järjestin hiljattain työpajan, jossa tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä yritysten välisen yhteistyön tavoitteista, haasteista ja mahdollisuuksista. Keskustelevaan työpajaan osallistui kasvuyrityksen, keskisuuren yrityksen ja suuren organisaation edustajat.

Niinkin paljon kuin aiheesta puhutaan tällä hetkellä, niin kumppanuudet eivät ole itseisarvo, vaan yksi keino vastata liiketoiminnan muutostarpeisiin. Muita keinoja ovat esimerkiksi hankinta, rekrytointi ja muutoksiin vastaaminen nykyresurssein.

Esimerkkejä liiketoimintalähtöisistä kumppanuuksien käynnistäjistä ovat:

  • muuttuneeseen asiakastarpeeseen vastaaminen,
  • kilpailukentän uudistuminen,
  • lainsäädännön muutokset
  • myynnin kasvutavoitteet
  • palvelutarjooman laajentaminen
  • osaamisen täydentäminen
  • kapasiteetin kasvattaminen.

 

Eri kokoisilla yrityksillä on samankaltaisia tavoitteita ja haasteita yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä. Painotuksissa on kuitenkin eroja. Kasvuyrityksen näkökulmasta myynti ja siihen vaikuttaminen on arjen keskiössä. Isossa organisaatiossa kumppanuuksia on lukuisia, eri tarkoituksia varten ja eri osastojen vastuulla. Haasteena on kokonaisnäkymän ja yhteisten tavoitteiden puuttuminen.

Toisaalta pienempienkin yritysten ja ihan yksinyrittäjien on hyvä pysähtyä välillä pohtimaan, mitkä ovat omat vahvuudet ja rajoitteet, mitä varten yhteistyösuhteita rakennetaan, mitä arvoa niiltä odotetaan saatavan ja kenen kanssa yhteistyötä olisi hyvä tehdä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työpajassa keskeinen havainto oli, että kumppanuuksien jatkuvuuteen, jatkuvaan parantamiseen sekä nykyisen potentiaalin täyteen hyödyntämiseen on tarpeellista kiinnittää huomattavasti enemmän huomioita. Riskinä on, että hyvästä alusta huolimatta kumppanuus vain hiipuu, jolloin odotettuja hyötyjä ei saavuteta. Kumppanuutta pitäisi myös aika ajoin palata tarkastelemaan strategisella tasolla, kun toimintaympäristö ja yrityksen liiketoimintatavoitteet muuttuvat.

Yritysten välinen yhteistyö on kuten parisuhde: Mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja luottamuksen ja suhteen syventämiseksi tulee tehdä töitä. Kun yhteiset tavoitteet ovat kirkkaat ja vuorovaikutussuhde on kunnossa, niin taustalla olevat juridiset sopimukset ovat toissijaisia – vaikkakin yrityselämässä ne toki tulee olla laadittuna.

Uusiakin kumppaneita tarvitaan. Etenkin kun on kyse uudistamisesta tai uusista liiketoiminta-alueista, niin perinteisemmät tavat voivat olla liian hitaita tai eivät edes mahdollisia. Uudistaminen ja kumppanuuksien rakentaminen vaatii uskallusta hyödyntää uusia liiketoimintamalleja.

Ennen uuden kumppaniverkoston rakentamista on syytä tehdä pohjatyöt kuntoon, jotta työ ei jää kertaluontoiseksi rutistukseksi ja aito tripla-win -tilanne löytyy. Tavoiteasetanta tapahtuu kolmella tasolla:

  1. Yrityksen tavoitteet
  2. Kumppanuuksien hyödyntämisen tavoitteet
  3. Tavoitteet tietylle kumppanuudelle.

 

Lisäksi on tärkeää, että yhteistyöhön on varmasti sitouduttu ja sen rakentamiseen, jatkuvuuteen ja kehittämiseen on kunnolliset resurssit. Näin luodaan edellytykset sille, että yhteistyötä rakennetaan systemaattisesti ja sen arvo viedään oikeasti asiakkaalle saakka.

Työpajan ja sen jälkeen jatkuneen palvelumuotoilun ja konseptointityön anti oli hyvin onnistunut. Nämä auttoivat jäsentämään tietoa alueella, josta on vielä verrattain vähän käytännön tutkimusta ja viitekehyksiä. Työpajan osallistujat kertoivat hyötyneensä siitä, että pystyivät yhdessä jakamaan ajatuksia ja kasvattamaan ymmärrystä ajankohtaisen teeman ympärillä. Työpajan fasilitoi palvelumuotoilutoimisto Hellon ja tähän hyödynnettiin Tekesin rahoittamaa innovaatioseteliä.

Työ jatkuu ja jos sinulla on mielen päällä asioita, joita haluaisit tuoda esille tai muuten vain keskustella aiheesta tarkemmin, niin olen ilahtunut yhteydenotostasi!

 

Lisätietoja palvelumuotoilusta: Hellon

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.