UrbanTed tarjoaa palvelut kehittämiseen ja hankejohtoon

 

Autamme yrityksiä viemään muutokset tavoitteisiin – onpa kyseessä yrityksen sisäinen kehitystyö tai yhteisprojekti kumppanin kanssa. Huomioimme tekemisessä yritysten välisen yhteistyön mahdollisuudet. Toimimme riippumattona osapuolena kehitysprojekteissa.

  • Fasilitoimme kehittämisen suunnittelua ja priorisoidun tiekartan laatimista.

  • Analysoimme yrityksen nykyisen ekosysteemin ja sen mahdollisuudet ja kehittämisen paikat.

  • Autamme etsimään sopivia kumppaneita markkinoilta.

  • Autamme rakentamaan ketterästi tarjoomia ja tulevaisuuden kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja.

  • Tuomme selkeät raamit ja systematiikkaa asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja konseptointiin ennen toteutusvaihetta.

  • Toimimme liiketoiminnan  hanke- ja projektijohdossa osallistaen ja organisoiden asiantuntijat mukaan tekemiseen.

  • UrbanTed on riippumaton toimija yhteiskehitysprojekteissa.

  • Autamme rakentamaan kumppanuusmanageroinnin toimintamalleja.

  • Tuemme toimivien kumppanuuksien strategista ja operatiivista yhteistyötä: autamme pitämään toimivat kumppanuudet aktiivisina.

Ketterää ja objektiivista, tuoretta ja vaikuttavaa

Asiat voivat joskus olla monimutkaisia; UrbanTed on jotakin muuta. Toimimme systemaattisesti, järjestelmällisesti ja jämäkästi.

 

Käytämme tuoreita työskentelytapoja, kun fasilitoimme, kysymme, kartoitamme, analysoimme ja manageroimme. Olemme objektiivisia ja otamme aina huomioon kaikkien osapuolten tarpeet ja tavoitteet.

 

Tarvittaessa tuomme mukanamme esimerkiksi palvelumuotoilun, sopimusjuridiikan tai markkinoinnin asiantuntijoita.