Yritysten välisen yhteistyön nousu

Yritysten välisen yhteistyön nousu

Yritykset ovat ulkoistuksiin siirtyessään jo oppineet, että kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata itse.  Nyt alihankinnan rinnalle on kasvamassa malleja, joissa osapuolten suhde on tilaaja-tuottaja -asetelmaa tasavertaisempi.

Esimerkiksi konepajayhtiö ja IoT-ratkaisukehittäjä täydentävät toisiaan ja saavuttavat yhteensopivat tavoitteet. Yhteistyöllä on selkeä tarkoitus, tietty ratkaistava ongelma. Kyse ei ole vain korporaatioiden ja startupien yhteistyöstä, vaan tavoitteellisista kumppanuuksista hyötyvät kaikki yritykset.

 

Tässä viisi esimerkkiä muutoksista, jotka kannustavat kumppanuuksiin ja uudenlaisiin liiketoimintamalleihin:

 

  1. Asiakkaat odottavat saavansa yhä sujuvampia palvelukokonaisuuksia. Samaan aikaan tarjonta on laajentunut ja pirstaloitunut. Huomioarvo on parempi kokonaisvaltaisemmalla ratkaisulla.
  2. Teknologinen kehitys – internet, rajapintapalvelut, datan saatavuus, standardointi – mahdollistaa tehokkaamman verkottumisen ja täysin digitaalisten ekosysteemien rakentamisen.
  3. Digitalisaation hyötyjen realisoiminen vaatii monelta yritykseltä yhteistyötä niiden kanssa, jotka tämän osaavat ja tekevät ketterästi.
  4. Työn murroksen myötä markkinoille syntyy paljon pieniä yrityksiä. Uudelle sukupolvelle vuorovaikutteisuus, yhteistyö ja työssä jaksaminen on tärkeää. Tämä luo pohjaa verkostomaisen liiketoiminnan kasvulle.
  5. Lainsäädäntö ohjaa yhteistyöhön: finanssialalla Payment Services Directive 2 (PSD2) velvoittaa pankkeja avaamaan pääsyn tilitietoihin, jotta uudet palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkaille vaihtoehtoja taloudenhallintaan ja maksujen tekemiseen. Pankkien ja FinTech-yritysten yhteistyö on aikanaan varmastikin laajempaa mitä lainsäädäntö edellyttää.

 

Merkkejä yhteistyön noususta on näkyvissä

 

Isot yritykset ovat jo pidempään virittäneet yhteistyötä startupien kanssa – toiminta on laajentunut alalle kuin alalle. Yrityksillä on innovaatio-ohjelmia, joissa tavoitellaan sekä sisäisen startup-toiminnan kasvua että yhä useammin ulkoisia kumppanuuksia. Yrityksillä on kiihdytysohjelmia, hackatoneja ja bootcampeja. Hieno esimerkki FinTech-alueella syntyneestä startup-kumppanuudesta on laskutuspalveluja tarjoavan suomalaisen Zervantin ja Benelux-maiden suurimman pankin ING:n kesäkuussa julkistettu yhteistyö.

Myös pk-yrityksisten keskuudessa on kasvavaa kiinnostusta startup-yhteistyölle. Lokakuussa valmistuneen Tekesin ja EKn Uudistajat -tutkimuksen mukaan mukaan jo 18 % pk-yrityksistä on tavalla tai toisella toiminut startupien kanssa.

Kumppanuudet eivät koske vain startup-yhteistyötä. Yhteistyötä on sekä syvempää että epämuodollisempaa. Yksi esimerkki yritysten välisen yhteistyön noususta on suositteluverkostojen kasvu: amerikkalainen BNI on kasvanut viimeisimmän puolentoista vuoden aikana Suomessa vauhdilla.

Markkinoille on syntymässä yhteistyön edistäjiä, ns. sillanrakentaja-palveluita. Näiden tarve on ilmeinen: kumppaneiden löytäminen ja onnistuneiden, tavoitteellisten kumppanuuksien rakentaminen vaatii verkostoja ja erityyppistä osaamista kuin palvelukehitys, jota tehtäisiin vain yrityksen sisällä.

 

Miten sinun yrityksessäsi hyödynnetään kumppaneiden osaamista, teknologiaa ja asiakasrajapintaa? Mitä yrityksesi voisi tarjota vastineeksi?

 

Linkit:

Kotimainen Zervant solmi miljoonasopimuksen eurooppalaisen pankkijätin kanssa

EK ja Tekes: PK-yrityksillä lupaavia päänavauksia startup-yhteistyössä

BNI Finland

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.